הכנס ה-21 של חקלאות המים בישראל 2016

הכנס ה-21 של חקלאות המים בישראל 2016

יתקיים ביום חמישי כ"ג אדר א' תשע"ו (3 במרץ 2016)
במלון ניר עציון

NCAI Sponsors ארגון מגדי הדגים בישראל

‏‏

הזמנה ותוכנית הכנס ה-21 של 

"חקלאות המים בישראל"

הכנס ייערך,   במלון 'ניר עציון' במושב ניר עציון

ביום חמישי, כ"ג  באדר א' תשע"ו (3 במרץ 2016)

הכנס מאורגן ע"י המח' למדגה אגף בע"ח בשה"מ בשיתוף אגף הדיג

וארגון מגדלי דגים

תכנית הכנס – ניר עציון 2016

ייתכנו שינויים קלים

יו"ר - יצחק סימון

חמישי, 10 מרס 2016 14:54

חוברת התקצירים

נמסר ע"י

הירשם לעדכונים